صفحه اصلی | معرفی مرکز | مقالات | بیماری های گوش | سمعک | خدمات مرکز | تماس با ما

مقالات

 

شنوایی دو گوشی (Hearing with Both Ears)

احساس اینکه یکی از گوشهای شما بهتر از گوش مقابل می شنود می تواند تأثیرات بسیار زیان باری در فعالیت های روزمره شما داشته باشد. شنیدن با یک گوش مثل تلاش برای دیدن با یک چشم است.

درست است که با یک چشم هم می توانیم ببینیم، اما دیدن با یک چشم هیچ وقت به خوبی میدان دید دو چشمی نیست. به خاطر همین است که دیگر عینک های تک چشمی وجود ندارند و به همان اندازه که توازن بینایی اهمیت دارد، تعادل و توازن شنوایی نیز دارای اهمیت زیادی است.


قانون طبیعت

اگر به طبیعت اطراف خود کمی بیشتر دقت کنید متوجه می شوید که تمام جانداران اطراف شما اعضای جفت دارند مثل 2 پا، 2 دست، 2 بال، 2 چشم و ... . پس اگر قرار بود شنیدن تک گوشی و دو گوشی هیچ تفاوتی با هم نداشته باشند به نظر شما اصلا چرا موجودات 2 گوش دارند؟!!

بله! بسیاری از موجودات برای انجام فعالیت های حیاتی خود مثل شکار، تولید مثل، محافظت از خود و ... به 2 گوش نیاز دارند و با از بین رفتن یکی از گوشها، ادامه زندگی آنها نیز به خطر می افتد.


احساس تعادل شنیداری

مغز شما اطلاعات ورودی از تک تک گوشها را دریافت کرده و آنها را با هم تلفیق می کند. به همین خاطر است که احساس شنیدن در وسط سر اتفاق می افتد. بنابراین اگراطلاعات دریافت شده توسط مغز ناقص باشد، احساس شنوایی شما نیز احساس کاملی نخواهد بود.

برای داشتن درک شنوایی کامل و احساس تعادل شنیداری می بایست هر دو گوش شما با هم فعالیت داشته باشند یعنی مغز، اطلاعات ورودی از هر دو گوش را دریافت دارد. برای رسیدن به این هدف، ممکن است متخصص شنوایی، استفاده از دو سمعک را به شما توصیه کند.


جهت یابی

یکی از مزیت های شنوایی دو گوشی، قابلیت جهت یابی اصوات است. مغز شما قادر است با اندازه گیری تفاوت شدتی و زمانی صدا بین دو گوش، جهت منبع صدا را شناسایی کند. این قابلیت در هنگام عبور از عرض خیابان برای تشخیص جهت نزدیک شدن ماشین ها و یا در میهمانی ها برای تشخیص اینکه چه کسی و از کدام طرف شما را صدا زده است بسیار حائز اهمیت می باشد.

در نهایت باید بدانید که جهت یابی افراد دارای 2 سمعک حتی در محیط های شلوغ و پر سر و صدا نیز از افراد دارای 1 سمعک بهتر است.


تمرکز بر روی صدای خاص از میان اصوات زمینه

گاهاً اتفاق افتاده که شما در جمعی قرار گرفته و تمایل دارید از میان آن همه ازدحام و همهمه بر روی صدای خاصی تمرکز کرده و آن را بشنوید ....

وقتی هر دو گوش شما با هم فعالیت می کنند، مغز قادر است از بین 2 ورودی مختلف، یکی را انتخاب و بر روی آن تمرکز کند. به این ترتیب دیگر شما مجبور نیستید به صداهای اضافی که تمایلی به شنیدن آنها ندارید گوش دهید و بنابراین درک شنوایی کامل تری خواهید داشت.


شنوایی استریو: کیفیت صدای صاف تر، شفاف تر، طبیعی تر

در سیستم های پخش موسیقی به حالت استریو، از 2 بلندگو استفاده می شود. بنابراین کیفیت صدا صاف تر، طبیعی تر و شفاف تر است. وقتی از 2 سمعک استفاده می کنید نیز شرایط به همین صورت است. یعنی شما دریافت و درک کاملتر و طبیعی تری از گفتار خواهید داشت.

 


پوشش وزوز

حدود 50% از افرادی که وزوز دارند، با استفاده از سمعک، بهتر شدن وزوز را گزارش کرده اند. اگر فقط از یک سمعک استفاده شود، کماکان احساس ناخوشایند وزوز در گوشی که سمعک ندارد وجود خواهد داشت.

آرامش بیشتر در شنوایی

وقتی از 2 سمعک استفاده می کنید، برای رسیدن به سطح راحت شنیداری به درجه ولوم کمتری نسبت به حالت تک گوشی نیاز دارید. بنابراین احتمال سوت زدن سمعک نیز کمتر می شود. همچنین دیگر مجبور نیستید که دائما گوش بهتر خود (گوش دارای سمعک) را به طرف گوینده های مختلف بچرخانید. بنابراین استرس شما در محیط های شنوایی مختلف کمتر شده و آرامش بیشتری خواهید داشت.

 

صفحه اصلی | معرفی مرکز | مقالات | بیماری های گوش | سمعک | خدمات مرکز | تماس با ما